Сауал сізден

Online сөздік

Баннер

Ақын жайлы үзік ой

Алды-артында ешкімі болмаса, Қасым да бақытсыз болар еді. Қасым – бақытты ақын. Тай-құлындай табысып бірге өскен, бірін-бірі қамшылап, өлеңді жарыса жазған, өздерінің жақсысын көлденең тартпай, Қасекеңді ылғи да ұстап, аялай білген құрбы-құрдастарының көбі қазір арамызда жүр. Қасекеңнің өлеңін өзінен де жақсы білетін және жақсы көретін өнер, бәйгесінде алдына бір, артына бір шығып шарқұрып жүрген ізбасар інілері және бар. Қасым – солармен Қасым. Бір орыс ақынның жазғаны бар-ды: «Қанша ұлы болғанымен Пушкин тұтас бір дәуір бола алмайды. Тұтас бір дәуір болу үшін оның қасында Грибоедов пен Крылов, Тютчев пен Баратынский, Гоголь мен Жуковский, Карамзин мен Гончаровтар болуға керек». Бұл жағынан қарағанда, Қасекең Махамбет пен Абайдан да бақыттырақ. Аманжолов деген – асқар тау. Оны ешқандай бұлт бүркей алмайды, қалай айтсаң да ол тау аласармайды.

Сағи Жиенбаев

 

">

Бақытжан Майтанов. Қазіргі қазақ поэзиясы және постмодернизм

Басып шығару PDF

Бір күй бар...

Қазіргі әдебиет ұраншыл әдебиет болып табылмайтыны мәлім. Бұл да тәуелсіздіктің демократиялық ұстанымдары әперген бағалы жетістік саналса керек. Әдеби үдерісте бұрыннан бері үстемдік етіп келе жатқан реалистік, романтикалық әдістер модернистік және постмодернистік, неореалистік бағыттармен толыса бастады.
Әр ұлттың әдебиетінде көркемдік әдіс, бағыттар, ағымдар әр кезеңде әр түрлі жағдайда өзгеше қалыппен пайда болып, дами бастайды. Қайсыбір әдіс, бағыттар басқа топыраққа тамыр жібермей жатады. Ол тарихи-әлеуметтік жағдай, әдеби-ин­теллектуалдық орта табиғатына байла-нысты. Мәселен, Абай сыншыл реалист пе? Жоқ, ағартушы реалист пе деген мәселе әлі анықталмады. Бізде рыцарлық (сыңар термин де қабылданбады. – Б.М.) романтизм, сакральды аллегоризм, манъеризм, барокко тәрізді көркемдік бағыт, ағымдар болған, болмағанын іздестірмейміз де. Имажинизм, дадаизм, акмеизм, футуризм, лучизм ағымдары хақында, әрине, ауыз ашпаймыз. Мүмкін, олардың қайсыбір жұрнақтары табылар. Көркем әдеби үдеріс өзге әде­биеттерді қайталау, соған еліктеу міндетін алға қоймаған. Географиялық, эконо­ми­калық, мәдени-эстетикалық ахуалдарда тұрмыс-тіршілік, салт-дәстүрдегі айырма­шылықтар өз үстемдігін жүргізген. Ол үшін қынжылу тіпті де қажет емес.
Ал, қазіргі дәуірдегі модернизм мен постмодернизмнің қазақ әдебиетіндегі көріністері тұтас бағыт деңгейіне көте­рілмеген, олар өзара ара-жігін де ашып дараланбағандықтан, бүгінгі күн бедерінде көркем-әдеби ағым ретінде өмір сүруде. Орнына қарай дәстүр, үрдіс, көрініс, стиль тер­миндері қолданылуы мүмкін. Біз бұл үде­рісті жылдамдатуға да, кідіртуге де құқылы емеспіз. Тақсыр уақыт пен әдеби тә­жірибе негізгі сөздің тұтқасын ұстамақ.
Постмодернизмді қоғамдағы ірі сіл­кіністер дүниеге әкелетіні белгілі. Өткен ғасырдың 70-80 жылдары әлем әдебиетінде осындай дүрбелең тудырды. Жаһандану дәуірінің ақпараттық жүйесі арқылы одан өзге халықтың мәдениеті мен өнері жете хабардар болып жатты. Постмодернизмдегі ең үлкен дүниетанымдық ерекшелік – керітартпа романтиктердегі сияқты өзіне таныс өмір сиқынан түңілушілік. Олар айналаны өзгертуге де тырыспайды. Бәрін шарасы таусылған көзбен, тіпті бей­та­рап­тықпен, қажыры кетілген, көбінесе өзіне қаратылған ащы мысқылмен (самоирония, тіпті самопародия) топшылайды. Үкім айтуға ұмтылмайды. Сырт қарап қана ілбіп отыратындай. Шын мәнісінде бұл сияқты бет-перденің (маска) ішінде керемет қарсылық тулап жатады. Олардан сыншыл сарын, реалистік элементтерді таба алмаушылық қателікке ұрындырар еді. Өз басымыз, әсіресе, қазақ әдебиеті жағ­дайында модернизм мен постмодернизмді реалистік әдістің жаңғырған, өзгеше кескін алған, танымастай өзгерген, бірақ түпкі мақ­саты алшақтамаған нәсілдік туысы са­науға бейімбіз.
Тәуелсіздік дәуірі қазақ халқына зор қуаныш әкелді. Алайда, барлық ұлт, барлық әлеуметтік топтың өкілдері одан күткен олжасын толық қолына түсіре алмады. Та­биғатымызға жат нарық экономикасының ауыр талаптары жұртшылық көңілінен шыға бермеді. Ақын Темірхан Медетбек: «Бүгінде өз жері мен елінде Тілім мен ділім Екі бүктеліп Бүкшиіп тұр. Озбыр пейіл мен зұлым пәрменнен Жан-жүрек шошынып Тіксініп тұр» – дейді («Сансыраған хал»). Айқындауыш сөздер таңбаланушы мәдени артефактілердің (тіл мен діл) біршама аянышты халін әсірелеп көрсетеді әрі сал­дардың себебін танытады. Екінші син­тагмадағы эпитеттер субъектіні жасырса да, оны адресаттың қиялмен топшылайтындай мүмкіндігі бар. «Жан-жүрек» неғұрлым же­келік аңсарды білдіреді. Қимыл-сынға құрылған метафоралар бүтін мен бөлшекке тән құбылыстардың орнын алмастыру ар­қылы бейнелі сурет кестелейді. 9-9-10 жолдан тұратын шумақтарда ырғақ өз­герген, буын сандары 3-8-5-5-4; 5-5-6-4 іс­п­етті тың өрнек түзеді. 5- және 9- тармақ­тардың ұйқасы екі сөйлемдегі ортақ пікірдің сипаттамасы нәтижесінде тұтастығынан арылмайды. Әдемі мелодика емес, іркес-тіркес, бірақ серпінді дауыс құйылыстары назар ауқымындағы құ­былыстардың әсемдік қасиеттен алыс тұруымен сабақтас. Автор мазмұнға қарай пішіндік құрылымға жігер, ыза, наразылық эмоцияларын сыйдырған. Постмодернистік бейтараптық реалистік дәлдік, роман­тикалық ой белсенділігіне жол беретіндей. Алайда барға көңілі толмау, торығу сарыны өзге көркемдік әдіс, бағыттардағы үміт­шілдік интонацияға жақындамайды.
Соларды ойласам,
Санам сарсылып,
Жан-жүрегім
Алақұйын
Дауыл боп кетеді.
Бәрінен безініп,
Төсегіме құласам –
Жамылған мамық көрпем,
Қабірдің топырағынан да
Ауыр боп кетеді.
Әсірелеу шарасыздыққа, бойкүйездікке ұла­сады. Қоғамда белең алған өтірік, қатыгездік тәрізді келеңсіз психология ақын жанын жаралайды. Қазақ әдебиеті тарихындағы зар заман ақындарын ке­рітартпа (консервативтік) романтизм өкілдеріне жатқызатын. Ал, итальяндық семиотик және постструктуралист Умберто Эконың әрбір көркемдік дәуірдің өз постмодернизмі бар дейтін ойын еске тағы алсақ, Шортанбай, Мұрат жырларындағы ақырзамандық көңіл-күй қазіргі қазақ әдебиетіндегі постмодернистік дү­ние­қабылдау мезеттерімен едәуір дәрежеде ұштасады. Шортанбайлар, сонда, – постмодернистер болып шығар ма еді. Ал, романтизм өз уақытында модернистік, яғни жаңа­лықты құбылыс болғаны анық.
Біз, әйтеуір, постмодернизмді табу үшін күреспейміз. Әйтсе де, Т.Медетбек, Ә.Қай­ран, Т.Әбдікәкімұлы, Ж.Бөдеш, Б.Сарыбай, Б.Қарағызұлы, А.Жатқанбай сияқты, т.б. ақындар шығармаларынан дәл жоғары­дағыдай дүние сырын қорытудағы оқшау көзқарасты аңғарамыз. Біз жан әлемін терең мұңды, нәзік суреттейтін Н.Оразалин, Ұ.Есдәулет, Е.Раушанов немесе модерниз­м­нің импрессионистік тармағына хас эсте­тикаға сай жыр толғайтын Г.Салықбаева, М.Райымбек, З.Елғондинова, Ж.Әскербек, Т.Толқын, Ж.Қадырованы т.б. айтып отырға­мыз жоқ. Ал, Т.Медетбек, Ж.Бөдеш, Ә.Қай­ранның мейлінше таза реализм не оның романтизммен аралас құйылымына лайық туындылары да мол екенін жоққа шығармаймыз. Ешбір көркемдік әдіс, ағым, бағыт туралы әлем әдебиетіндегі басым қағидаларға байланып қалудың жөнін көре алмаймыз. Мәселен, Дж. Фаулз өзін реалистпін деп есептесе, зерттеушілер оны модернист, постмодернист қатарына қосуға әуес. Дж.Джойстың модернист не постмодернист екенін ажырату қиын. Ол реалистік стильден ада емес. Постмодернизм ешқашан мо­дернизмді толық тәркілемеген, өзі оның қойнауынан шығып, сондағы стильдік арсеналды өзгеше көру нүктесі арқылы дамытып отырған. Ал, постмодернизм қазіргі уақытта үлкен дағдарысты бастан кешуде. Алдағы көркемдік әдіс немесе бағыт, ағым­дар қандай болмақ. Ол белгісіз. Сондықтан теориялық анықта­малар беруге асығудың қажеті шамалы. Постмодернизмді құбыжық көрудің реті болмаса керек. Оны осы дәуірдің бірден-бір көркемдік әдіс, бағыт, ағымына жатқызу да жағдайды дұрыс пайымдауға апара бермесе керек. Мәселе – қандай қаламды не компьютерді пайдаланса да, шындықтың мейіріміне тойып туған талантты дүние жаза білуде.
Қазіргі қазақ поэзиясында тотемдік ар­хетиптердің семиотикалық мәнін бүгінгі шындықты шендестіріп бейнелеуге пайдалану үрдісі қанат жайған. Мәселен Т.Медетбек «Зоопарктегі өлім алдындағы қасқыр» атты өлеңінде арлан қасқырдың қазіргі жағдай үшін әдеттегідей қартайып не ауырып өлу үдерісін терең аллегориялық образға айналдырады. Қатыгез де қайсар аңның түгінен байқалатын күш-қуаттың («болат сымдардай») солуы («шіріген шөптей боп») тарихи уақыт пен кеңістіктің философиялық мәселесіне айналады.
Құдай-ау,
Қасқыр деген
Мұндай өлімге
Көнбейтін еді ғой...
Қасқыр деген –
Қақпанға түссе де! –
Арпалыспай
Өлмейтін еді ғой.
Ақын табиғи заңдылықтардың бұ­зылуына қарсы. Оның ойынша кінәлі – адамдар. Бұл контексте дала көкжалының өзгелерге қатысты зорлығы емес, Тәңірден тиесілі ерекше қасиеті марапатталады. Марапат кішірейту тәсіліне кереғар бағытта дамуымен қызықты. Бір қасқыр емес, осы тұқымдас нысан ықылым заманалар ау­қымында сарапталып, жинақталған нұсқа күйінде толғандырады. Дағдылы реалистік машықтан пішін тұрғысында өзгешелік қарастырылған. Бір-ақ фраза, қандай тұлғада болғанына қарамастан, тұтас тар­маққа иелік құрады. Эмоциялық қабаттар жіктеліп, әрбір сөз интонациялық пауза арқылы экспрессивті-семантикалық жі­гермен қаруланады. Көп нүкте, леп белгісі, сызықша дәстүрлі қызмет атқарса да, ырғақтық реформа тұтқынындағы мағы­наны анықтау әрі көркейту мақсатына же­гіледі.
Енді, міне,
Соңғы рет
Мына дүниеге
Азуын ақситып,
Көзі қанталап
Жеріп қарады.
Қайран,
Көк бөрінің ұрпағы
Темір тордың ішінде, –
Ұлуға да жарамай! –
Өліп барады...
«Идея» деген бір кездегі сән-салтанатты сөз бетін әжім шимайлағанмен, сырын тас­тап, сынын өзінен алысқа жібермеген. Сол ұғым қазір де, тіпті, айқын ойды тәрк етуге құмар (сөз жүзінде) постмодернистердің өнерінде де кәрі ененің сыншыл назарындай боп көрегендігін жоғалтпайды. Осы шығармадағы шырмауық жамылған негізгі пікір – қоғамдағы демократизм ұстаным­дарының жемісі. Тоталитарлық жүйеде еркін сілтеуге мүмкіндік жоқ еді. Постмо­дернистердің әдеби бағдарламаларына сай шықса да, шықпаса да, «консервативті» аталған романтикалық дүниетанымның белгілері мына дүниеден айшықты бедер тапқысы келмейтін постмодернистік өкінішке нәр құяды. Ал, оны біз мүлде те­рістеуден аулақпыз. Өткен дәуірлердің еңсесін биік санап, қазіргінің шаңырағын аласа көру сезімі әр кезде жоғалып кетпейді. Байырғының парасатын жоққа шығару да – рухани мәдениеттің толымсыздығы. Бұл дүниесезінудегі өз­гешелік, ойлау стиліндегі тосындық. Оны қателікке қосып, айыптау тұрпайы социо­логизмнің ауылынан бірақ шығарар еді.
Бәрінен бұрын талант бағалану керек. Автор ықыласы азаттық аңсау мұратымен сабақтас. Ол – мейлінше максималист. Тәуелсіздікті барлық түкпірден табуға тырысады. Дәстүрлі реалистер бұл құ­былыстың жан-жақты мәнін түсіндірер еді. Постмодернистік аяда (біз Т.Медетбекті ылғи да постмодернист ретінде қабыл­дамаймыз. – Б.М.) мәселенің тартымсыз деңгейі оқшауланып, кейде баламасыз шындық есебінде пайымдалады. «Көк бөрінің ұрпағы» концепті күллі түркі жұртының арқасын шымырлатады. Алайда, солардың бәрі дерлік өзін бар құнды­лығынан айыруға құлықты болмаса керек. Өлеңдегі әсірелеу поэтикасы ұлттық намыс конфедерациясын қалыптастыру үшін еңбек сіңіреді. Кері әсірелеу. Көркемдік шарттылық зор. Зоопарктегі қасқырға «Көк­серектің» ерлігі (бұл да шартты түрде. – Б.М.) жетіспейді. Ақындық шеберлікке шәк келтіру қиын.
Негізінен реалистік арнада жыр тол­ғайтын Жүрсін Ерман поэзиясынан да, көк бөрі архетипі төңірегіндегі таңбалық желі бой түзейді:
Абай ағамыз!
«Қазағым-ау!» деп Сіз бізді аямаңыз:
Қатыгездікке келгенде қарайып әлі
Сабақ алатын жақсыны
Сабай аламыз.

Өтірік! Жалған –
аспанның астын кернеген,
бабаларымыз, меніңше, қасқырды ембеген:
Қақпанға түссе, тірсегін қиып кететін
Бөрінің серті сондықтан дәстүрге енбеген!
(«Абай ескерткіші»). Мұнда да бөрі культінің әсері анық байқалады. Ақынның өлең ауқымындағы адресаты – Абай. Мениппеялық диалогты еске түсіретін шартты тәсіл орын алған. Мұнда да бүгінгі күйге көңілдің толмаушылығы шектен шықпаса да, поэтикалық әсірелеуден ада емес. Интертекстік үлгі Абай шығар­маларындағы сыншыл мотивпен үндесу заматтарына көмкерілген. Постмодернис­терге тән бері мысқыл (самопародия) элементтері бой көтереді. «Қасқырды ему» туралы мифологема ат ойнатып, найза ұштаған қаһармандық дәуірдің келмеске кеткеніне налу сарынын үдетеді. Опа­сыздық, ұсақтық іспетті осы уақыт пен кеңістікке хас мінездер алыстағы тарихи мекеншақ аясында әспеттелген батырлық, мәрттік, адалдық ұғымдарымен қарама-қайшылық алабына беттейді. Жыр мәтіні көлемінде концептуалдық драматизм шешімін таппайды. «Құдайдан медет болмаса, қазағың әлі жылап көрісер, ей аға, сіздің ғасырға!» деп шіміркенетін шайыр­дың қайсыбір бетін бояған шындыққа наразылығы шегінбестей. Әйтсе де, шы­ғармадағы юморлық нышанның өлеңдегі ойындық табиғатпен астасып жатқаны аңғарылады. Қазіргі келеңсіздіктердің әрекеттік, нәтижелік тұрғыдағы бет-бейнесіне тән теріс сипатты эволюция те­х­ногенді, индустриялық қоғам салтынд­а­ғы өрескел ілгерілеумен сабақтас. Қулық пен айла анағұрлым жіңішкеріп, жүзіктің көзінен өтердей қалыпқа түсуі эт­ногенетикалық дағдылардың жаһандық ық­палмен тоғысуынан туған жағымсыз құбылыстарға мегземек.
Қазіргі қазақ ақындарынан постмо­дерндік ағымға мейлінше жақын тұрған – Тыныштықбек Әбдікәкімов. Оған өлең құрылымы мен поэтикалық жүйе, өзіне ғана ұқсас ойлау жүйесі куәгер.
«Ақпан прозасы»:
Алтын тәжді күн – анау,
Қызыл түкті құлағы неткен ұзын.
Жердің милығына дейін,
Судың құйрығына дейін жеткені шын!?
Күміс тонды Ақпан – мынау,
Ақ тырнақты аязымен алып түсердей
бет терісін!

Алаштың несін айтасың,
Ата тілі отыз тіске қамаулы,
Ата Мекені обалсыздарға тонаулы.
Шүлдірлек көкпегі үшін,
Нан табу мектебі үшін,
Оқалы шекпен үшін,
Қыңсыған көк итке айналдырды, тәңірлік
Көк Бөрісін...
Т.Медетбек, Ж.Ерманмен ортақ мотив «Көк бөрі» тотеміне ғана аңғарылмайды. Әйтсе де, бұл жолы белгілі архетип «көк ит» антиномиясымен толықтырылады. Т.Ме­детбектегі «Арланға ұмтылған Төбет сияқты Қарға шаншылып Құйрығы ғана қалады»; «Апайтөс иттер Құйрығын бұтына қысып Үре алмай қалды» тақілеттес, Ж.Ерманда «Бәтіңкемді жалатып маң төбетке Маужыраймын маяның қуысында» тәрізді, Әбубәкір Қайранда «Ақ қанденге бәрі ғашық» бұлардың (Төбеттер-ай, аянышты ең не деген!) Құзырына құлап кеткен құмардың Иттер кетіп бара жатыр дәмемен («Иттер») сияқты тармақ, шумақтар логикалық, семасиологиялық қайшы­лықтардан ірілік пен күйкілік туралы концепт тудырады. Ж.Ерманның «Күзгі жырында» ғана «маң төбет» табиғат идиллиясына ұқсас суретте неғұрлым бейтарап кескінде алынғанымен, үйретінді мақұлық қылығын әр күйлі жағдайдағы субъектілер әрі түрлі қабылдайды. Ит – асыранды, қолға үйретілген, иесіне жағынады. Бұл тұрмыс, шаруа үшін ыңғайлы болғанымен, поэти­калық сана философиясы одан тәуелділік, бейімделгіштік, жасықтық іспетті сан алуан келеңсіздік заматтарын жақтырмауға ықыласты. Осыдан кейін мұндай түсінікте романтикалық эстетика түйірі жоқ деп айта алмаймыз. Қасқырдың анасы – табиғат. Ол – біздің арғы бастауға қатысты ырықсыздық деңгейіндегі тұрақты са­ғынышымыз. Бөрі – біздің тотеміміз. Адам­ның ой астарында ұжымдық бейсаналық күй-хикметтер осындай ежелден таныс нысандарға кезіккенде барынша жігерлі кейіп алуға ұмтылады. Ақындар логиканың өзін шарттылыққа бағындырады. Әйтпесе, нәпсі құмары иттердің ғана үлесіне жатпайды. Ә.Қайранның «иттері» нені ұнату түйсігінен де ажырап қалған. Т.Медетбек жырында М.Әуезов «Көксерегіндей» қас­қырдың қарсыласы да түр-тұрқы жағынан барынша кесек. Алайда «Аққасқадай» аяулы бөрібасар әдейі еске алынбайды. Ақ­қасқа – сирек құбылыс. Басқа үйре­тін­ділердің дала тағысынан жеңілуі заңды. Әдеттегі ит – жаман; ит – жақсы; қасқыр –жаман; қасқыр – жақсыға саятын тезис­терден бірінші және төртінші ұйғарым ғана поэтикалық шарттылық заңына сәйкес бөлек шығарылады. Бұл тұжырым осы таңдағы тіршіліктің тарғыл пішінін күйзе­ліспен жырлау парызына оңтайлы.
Поэзия арқылы көрініс табатын адам психологиясындағы шындық қоғамға тән таңбалық маңызды бейнелеуге тиіс. Әлеу­меттік ортаның белгілі бір құрамы осы тұрғыда ойланса, оны бекерге шығару қате. Ақындар тең емес жағдайдағы қасқыр бейнесіне үлкен жүк артады. Бөрінің мей­лінше ұнамды қасиетке иеленуі жоғарыдағы контекстерде реалистік дүниетанымнан гөрі дүниені қатып қалған күйде емес, протоплазма қалпында танығысы келетін пос­т­модернистік дүниесезінуге бейім­дігімен ерекшеленеді. Көк бөрі архетипі басқа мәтінде өзгеше реңкпен, тіпті патриоттық пафоспен де жырланып жатқанын мансұқ ете алмайсыз.

Постмодернизм үрдісіндегі қазіргі қа­зақ поэзиясында айналасына көңіліне толмау сарыны бәрінен басым. Лирикалық кейіпкерлер тартысты ғұмыр кешеді. Әлем­дегі техногенді заман өзгерістеріне жылы ұшы­рай алмайды. Байырғы ұлттық құнды­лықтардың жойылып бара жатуына на­разылық күшті. Тәркі дүние соққыларына төтеп беру қиын. Олар жалғанның опасыз­дығынан түңіледі де, белгісіз бағдарда, уа­қыт пен кеңістікті сезінбейтіндей жағ­дай­да шарасыздық мұнарына сіңіп кетуге бет алады. Бұл ахуалдың шынайылығын то­лығымен теріске шығару жасандылыққа, әсіре саясатшылдыққа апарар еді.

Бақытжан Майтанов,
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
Тәуелсіздік дәуірдегі әдебиет бөлімінің меңгерушісі, филол. ғыл. докт., профессор.

("Қазақ әдебиеті")

Пікірлер 

 
#1 кундиз курмет 24.10.2012 18:39
керемет
Дәйексөз алу
 
 
#2 Beatrice 29.10.2014 23:03
0uq casino
blackjack: casino--blackjack.com 4tw casino deposit: casino--deposit.com ohp borrow money: borrow--money.net/ 2me loans for people with bad credit: loansforpeople-withbadcredit.com csc bad credit loans
guaranteed approval: badcreditloansguaranteedapproval.info gmg personal
loans for bad credit: personalloans-forbadcredit.net ilh no credit check loans: nocreditcheck-loans.net hub online payday loans: online--paydayloans.net 0cz same day loans: sameday--loans.info s4q payday loans direct lenders only: paydayloansdirectlendersonly.org 98r bad credit personal loans: badcredit-personalloans.com m29 personal loans for people with bad
credit: personalloansforpeoplewithbadcredit.info 3n1 loans with no
credit check: loanswith-nocreditcheck.com 708 short term
loans: shortterm-loans.net 0j7 installment loans for bad credit: installmentloans-forbadcredit.com hjm
unsecured personal loans: unsecured-personalloans.net lnd i need money: ineed-money.org uro unsecured loans: unsecured--loans.com bkl fast cash: fast--cash.net 0zt
online
loans no credit check: onlineloansnocreditcheck.info l71 cash advance loans: cashadvance-loans.org z48 fast money: fast--money.net 8i0 mobile loans: mobile-loans.net
9si no credit check
personal loans: nocreditcheckpersonalloans.info ypw no credit check payday loans: nocreditcheckpaydayloans.info wp9 cheap loans: cheap-loans.info 1e9 direct
lender payday loans: directlenderpaydayloans.info money--lenders.com money lenders instantonline-loan.com instant
online loans quick--loans.net quick loans instant--loans.net instant loans paydayloans--nocreditcheck.net payday loans no
credit check cash--loans.net cash loans cash--advance.net cash
advance installment--loans.net installment loans loansfor--badcredit.com loans for bad
credit quick--cash.net quick cash small--loans.com small loans personal--loan.info personal loans title--loans.net title loans car-title-loans.info car title loans title-loans-on-cars.net car title loans onlinegamblings.info online gambling online-casino777.info online
casino slot--machines.net slot machines roulette--online.com online
roulette casino--games.net casino games casino--bonus.com casino bonus
online--casino-bonus.com online casino bonus best--online-casino.net best online casino online-gambling-casino.org online gambling casino play--casino.com play casino
Дәйексөз алу
 
 
#3 Dyan 06.11.2014 09:36
garcinia cambogia: garcinia--cambogia.info
4zh garcinia cambogia side
effects: garciniacambogia-sideeffects.info cja pure garcinia cambogia: pure-garciniacambogia.info d2y dr oz garcinia cambogia: droz-garcinia-cambogia.info 4kk garcinia cambogia dr oz: droz-garcinia-cambogia.info tu0
garcinia cambogia reviews: garcinia-cambogia-reviews.info as6 garcinia cambogia extract: garciniacambogia-extract.info dft vapor cigarettes: vapor--cigarettes.com fee e-cigarettes: e--cigarettes.info scr weight loss
hoodia: weight-loss-hoodia.com md9 hoodia: weight-loss-hoodia.com afa Penis Enlargement: penis--enlargement.org zze male enhancement: male--enhancement.org j8u penis pills: penis--pills.com hk2
male enhancement pills: male-enhancement-pills.org cyb Resveratrol: resveratrolbenefits.net
hpw acai: acai--berry.com oij acai
berry: acai--berry.com s0c acai berry benefits: acai-berry-benefits.com s59 herbal viagra: herbal--viagra.com afy viagra alternatives: viagra--alternatives.com 5lr breast enlargement: breast-enlargement.info
ljb breast augmentation: breast--augmentation.com esx tooth whitening: teeth--whitening.org 3u8 teeth whitening: teeth--whitening.org 9ag personal
injury lawyer: personalinjury--lawyer.net u6o personal injury attorney: personalinjury--attorney.com
dyu injury lawyer: injury--lawyer.com
2je personal injury law firm: personal-injury-law-firm.org
69q garcinia--cambogia.info garcinia cambogia garciniacambogia-sideeffects.info garcinia cambogia side effects pure-garciniacambogia.info pure garcinia cambogia droz-garcinia-cambogia.info dr oz garcinia cambogia droz-garcinia-cambogia.info garcinia cambogia dr oz
garcinia-cambogia-reviews.info garcinia cambogia reviews garciniacambogia-extract.info garcinia cambogia extract vapor--cigarettes.com vapor cigarettes e--cigarettes.info e-cigarettes
weight-loss-hoodia.com hoodia weight-loss-hoodia.com weight loss hoodia penis--enlargement.org Penis Enlargement male--enhancement.org male enhancement penis--pills.com penis pills male-enhancement-pills.org male enhancement pills resveratrolbenefits.net Resveratrol acai--berry.com acai acai--berry.com acai berry acai-berry-benefits.com acai berry benefits
herbal--viagra.com herbal viagra viagra--alternatives.com viagra alternatives breast-enlargement.info breast
enlargement breast--augmentation.com breast augmentation teeth--whitening.org teeth whitening teeth--whitening.org tooth whitening personalinjury--lawyer.net personal injury
lawyer personalinjury--attorney.com personal injury attorney injury--lawyer.com injury lawyer personal-injury-law-firm.org personal injury law firm
Дәйексөз алу
 
 
#4 Wendell 12.12.2014 16:39
You really make it seem so easy with your
presentation but I find this matter to be actually something that I think I
would never understand. It seems too complex and very broad for
me. I'm looking forward for your next post, I'll try to
get the hang of it!

Here is my blog ... cialis purchase online: edmedtreatment.com/
Дәйексөз алу
 
 
#5 Sheldon 12.12.2014 18:59
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.

Feel free to surf to my blog post :: can you buy cialis
over counter canada: canadianpharmacyshippingusa.com/
Дәйексөз алу
 
 
#6 Bernadine 12.12.2014 22:21
These are really fantastic ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.Feel free to surf to my web page ... canadian cialis: canadianpharmacyrxbest.com/
Дәйексөз алу
 
 
#7 Ezra 15.12.2014 16:53
Hey there are using Wordpress for your site platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do
you require any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

Feel free to visit my web blog; Overnight pharmacy 4u cialis: canadianpharmacyshippingusa.com/.../
Дәйексөз алу
 
 
#8 Delphia 17.12.2014 01:33
Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed
reading it, you're a great author.I will ensure that I bookmark your blog
and will often come back later on. I want to encourage you continue your great writing, have a nice
afternoon!

Feel free to surf to my web page; canadianpharmac ymeds com: canadianrxmedic.com/
Дәйексөз алу
 
 
#9 Elisha 17.12.2014 16:21
I don't even know how I ended up here, but I assumed this post used to be great.
I don't recognize who you are but definitely you're going to a famous
blogger should you are not already. Cheers!

Feel free to surf to my page - Cialis pharmacy cost: canadianpharmacyshippingusa.com/.../
Дәйексөз алу
 
 
#10 Gita 18.12.2014 03:50
Awesome post.

My web-site - Canadian pharma companies
cialis: canadianpharmacyshippingusa.com/.../
Дәйексөз алу
 
 
#11 Ismael 18.12.2014 23:02
I've been browsing on-line greater than 3 hours as of late, yet I by no means found any interesting article like
yours. It is beautiful price enough for me.
In my view, if all site owners and bloggers made excellent
content material as you did, the internet will probably be a
lot more helpful than ever before.

Look at my blog - cheap
cialis canada: canadianmedicrx.com/
Дәйексөз алу
 
 
#12 Amber 19.12.2014 19:14
You ought to be a part of a contest for one of the
highest quality blogs on the net. I most certainly will recommend this site!Feel free to surf to my webpage - cheap cialis from canada: canadianmedicrx.com/
Дәйексөз алу
 
 
#13 Eldon 21.12.2014 15:51
Excellent site you have got here.. It's hard to find high-quality writing like
yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!


My homepage: treatment ed: canadianpharmexpress.com/
Дәйексөз алу
 
 
#14 Rosemarie 22.12.2014 19:24
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other
person's weblog link on your page at suitable place and other person will also do
same for you.

Here is my blog post - online cialis canadian: beast-art.com/.../...
Дәйексөз алу
 
 
#15 Elida 24.12.2014 23:08
I've been browsing online more than 3 hours as of late, yet I by no means found any fascinating
article like yours. It is pretty worth enough for me.
In my opinion, if all site owners and bloggers made
just right content as you did, the internet will be
a lot more useful than ever before.

Feel free to visit my website :: cialis canada: gettyimages.fr/.../...
Дәйексөз алу
 
 
#16 Theo 24.12.2014 23:45
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable information to work on. You've performed an impressive process and our whole group might be grateful to you.


Here is my web site cialis
online: pharmacyusa24h.com/
Дәйексөз алу
 
 
#17 Tracy 28.12.2014 04:53
We stumbled over here from a different web address and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking at your web page again.

my homepage - cialis and women: pharmacyusa24h.com/
Дәйексөз алу
 

Пікір алмасу